Ο Dixcart Guernsey παρακολουθεί την Ακαδημία Alliott στο Λονδίνο

5 Ιουνίου - 7 Ιουνίου 2024

Λονδίνο, Ηνωμένο Βασίλειο

Προσωπική εκδήλωση

Nick Merrien από Dixcart Guernsey, θα παρακολουθήσει την Ακαδημία Alliott στο Λονδίνο.

Εάν παρευρεθείτε και θέλετε να συναντηθείτε κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, επικοινωνήστε: tips.guernsey@dixcart.com

Πίσω στον Κατάλογο