Κατοικία & Ιθαγένεια

Μάλτα

Η Μάλτα προσφέρει το κλίμα, τον χαλαρό τρόπο ζωής και την πλούσια ιστορία για να κάνει τη ζωή στη Μάλτα πραγματική απόλαυση. Υπάρχουν πολλά ελκυστικά προγράμματα διαμονής για να σας δελεάσουν ακόμα περισσότερο, να μετακομίσετε σε αυτό το ηλιόλουστο νησί.

Λεπτομέρεια της Μάλτας

Προγράμματα της Μάλτας

Κάντε κλικ σε οποιοδήποτε από τα παρακάτω προγράμματα ή προγράμματα για να δείτε τα οφέλη του καθενός, τις οικονομικές υποχρεώσεις και άλλα κριτήρια που ενδέχεται να ισχύουν.

Dixcart Management Malta Limited License Number: AKM-DIXC-24

Προγράμματα - Οφέλη & Κριτήρια

Μάλτα

Η ιθαγένεια της Μάλτας με πολιτογράφηση για εξαιρετικές υπηρεσίες με άμεσες επενδύσεις

Πρόγραμμα εκκίνησης της Μάλτας

Πρόγραμμα Μόνιμης Διαμονής στη Μάλτα

Πρόγραμμα Παγκόσμιας Διαμονής στη Μάλτα

Πρόγραμμα κατοικίας της Μάλτας

Το πρόγραμμα συνταξιοδότησης της Μάλτας

Πρωτοβουλία βασικών υπαλλήλων της Μάλτας

Το πρόγραμμα της Μάλτας με υψηλά προσόντα

Μάλτα: Το Πρόγραμμα Ειδικής Απασχόλησης στην Καινοτομία και τη Δημιουργικότητα

Η άδεια διαμονής ψηφιακής νομάδας της Μάλτας

 • Oφέλη
 • Οικονομικές/Λοιπές Υποχρεώσεις
 • Πρόσθετα κριτήρια

Η ιθαγένεια της Μάλτας με πολιτογράφηση για εξαιρετικές υπηρεσίες με άμεσες επενδύσεις

Διατίθεται σε κατόχους διαβατηρίων ΕΕ/ΕΟΧ και εκτός ΕΕ.

Αυτό είναι ένα Πρόγραμμα Κατοικίας που μπορεί να οδηγήσει σε Ιθαγένεια.

Ελεύθερη κυκλοφορία εντός της ζώνης Σένγκεν (26 ευρωπαϊκές χώρες).

Τα φυσικά πρόσωπα θα φορολογούνται για το εισόδημα από την πηγή της Μάλτας και ορισμένα κέρδη που προκύπτουν στη Μάλτα. Δεν θα φορολογούνται για εισόδημα από πηγές εκτός της Μάλτας που δεν αποστέλλονται στη Μάλτα, ούτε για Κεφάλαια που αποστέλλονται στη Μάλτα. Επιπλέον, δεν θα φορολογηθούν για υπεραξίες ακόμη και αν το εισόδημα αυτό αποσταλεί στη Μάλτα.

Δεν υπάρχει τεστ γλώσσας στη Μάλτα για συμμετοχή σε αυτό το πρόγραμμα. Τα αγγλικά είναι επίσημη γλώσσα στη Μάλτα, επομένως όλες οι κυβερνητικές αλληλεπιδράσεις θα πραγματοποιούνται στα αγγλικά.

Dixcart Management Malta Limited License Number: AKM-DIXC-24

Η ιθαγένεια της Μάλτας με πολιτογράφηση για εξαιρετικές υπηρεσίες με άμεσες επενδύσεις

Σύμφωνα με τους νέους κανονισμούς, οι αιτούντες μπορούν να επιλέξουν τη διαμονή στη Μάλτα, με αποτέλεσμα να επιλέγουν την υπηκοότητα μεταξύ δύο επιλογών:

 1. αίτηση μετά από τρία χρόνια διαμονής στη Μάλτα, για χαμηλότερη εισφορά· Ή
 2. αίτηση για ιθαγένεια μετά από διαμονή στη Μάλτα.

Απευθειας ΕΠΕΝΔΥΣΗ

Οι αιτούντες που μπορούν να αποδείξουν το καθεστώς διαμονής στη Μάλτα για 36 μήνες πριν από την πολιτογράφηση, απαιτείται να κάνουν μια άμεση επένδυση 600,000 ευρώ, ενώ οι αιτούντες που αποδεικνύουν καθεστώς διαμονής στη Μάλτα για τουλάχιστον 12 μήνες απαιτείται να κάνουν μια έκτακτη άμεση επένδυση € 750,000.

Εάν οι αιτούντες συνοδεύονται από εξαρτώμενα άτομα που πληρούν τις προϋποθέσεις, θα πραγματοποιηθεί περαιτέρω επένδυση 50,000 € ανά εξαρτώμενο.

Ο αιτών δεν μπορεί να υποβάλει αίτηση για πιστοποιητικό ιθαγένειας με πολιτογράφηση για εξαιρετικές υπηρεσίες, προτού αποδείξει ότι έχει γίνει κάτοικος της Μάλτας για την ελάχιστη απαιτούμενη περίοδο.

Φιλανθρωπική Δωρεά

Πριν από την έκδοση πιστοποιητικού ιθαγένειας της Μάλτας, ο αιτών πρέπει να δωρίσει τουλάχιστον 10,000 ευρώ σε καταχωρημένη φιλανθρωπική, πολιτιστική, αθλητική, επιστημονική, φιλοζωική ή καλλιτεχνική μη κυβερνητική οργάνωση ή κοινωνία, ή όπως άλλως έχει εγκριθεί από τον Οργανισμό.

Επενδύσεις ακινήτων

Μόλις εγκριθεί ο αιτών και πριν από την έκδοση πιστοποιητικού ιθαγένειας της Μάλτας, η αίτηση πρέπει είτε να αγοράσει είτε να νοικιάσει κατοικία στη Μάλτα. Εάν ο αιτών επιλέξει να αγοράσει ένα ακίνητο, πρέπει να πραγματοποιηθεί επένδυση τουλάχιστον 700,000 ευρώ. Εναλλακτικά, ο αιτών μπορεί να πάρει μίσθωση σε ακίνητο κατοικίας στη Μάλτα, με ελάχιστο ετήσιο ενοίκιο 16,000 ευρώ. Ο αιτών πρέπει να διατηρήσει το ακίνητο για τουλάχιστον 5 χρόνια από την ημερομηνία έκδοσης του πιστοποιητικού ιθαγένειας της Μάλτας.

Dixcart Management Malta Limited License Number: AKM-DIXC-24

Η ιθαγένεια της Μάλτας με πολιτογράφηση για εξαιρετικές υπηρεσίες με άμεσες επενδύσεις

Όλα τα άτομα που ενδιαφέρονται να υποβάλουν αίτηση για αυτό το πρόγραμμα, πρέπει να το πράξουν μέσω εγγεγραμμένου εγκεκριμένου αντιπροσώπου, ο οποίος θα ενεργεί για λογαριασμό του πελάτη σε όλα τα θέματα που σχετίζονται με την Αίτηση για Επιλεξιμότητα και Αίτηση για Ιθαγένεια.

Κριτήρια επιλεξιμότητας για τους αιτούντες

Η κυβέρνηση της Μάλτας στοχεύει να προσελκύσει άτομα υψηλού επιπέδου μέσω της ιθαγένειας της Μάλτας με άμεσες επενδύσεις και να τους παραχωρήσει κατοικία στη Μάλτα, μετά από μια αυστηρή διαδικασία δέουσας επιμέλειας και τήρηση αυστηρών κριτηρίων.

Για να είναι επιλέξιμος για την ιθαγένεια της Μάλτας με άμεσες επενδύσεις, ένας υποψήφιος πρέπει να πληροί ορισμένα κριτήρια:

 • Να είστε 18 ετών ή μεγαλύτεροι. Η καταλληλότητα μπορεί επίσης να επεκταθεί στα εξαρτώμενα άτομα του αιτούντος, συμπεριλαμβανομένου του συζύγου ή του de facto συντρόφου, ή ενός ατόμου με το οποίο διατηρείται μια σχέση η οποία είναι ίδια ή παρόμοια με το γάμο, τα παιδιά, τους γονείς και τους παππούδες υπό ορισμένους όρους.
 • Είναι πρόθυμος να συμβάλει, μέσω εξαιρετικής άμεσης επένδυσης, στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη της Δημοκρατίας της Μάλτας ·
 • Παρέχει απόδειξη ότι έχει διαμείνει στη Μάλτα για τουλάχιστον 12 ή 36 μήνες πριν από την ημέρα έκδοσης του πιστοποιητικού πολιτογράφησης ·
 • Πληροί όλες τις απαιτήσεις εφαρμογής. και
 • Δεσμεύεται για την παροχή απόδειξης διαμονής στη Μάλτα και απόδειξης τίτλου σε ακίνητο κατοικίας στη Μάλτα σύμφωνα με τους κανονισμούς.

Ποσοστό: iΕίναι σημαντικό να σημειωθεί ότι θα γίνει αποδεκτή μέγιστη ποσόστωση 400 αιτούντων ετησίως με συνολικό μέγιστο αριθμό αιτούντων που ορίζεται σε 1,500 για ολόκληρο το πρόγραμμα.

Dixcart Management Malta Limited License Number: AKM-DIXC-24

 • Oφέλη
 • Οικονομικές/Λοιπές Υποχρεώσεις
 • Πρόσθετα κριτήρια

Πρόγραμμα εκκίνησης της Μάλτας

Διατίθεται σε υπηκόους τρίτων χωρών, εξαιρουμένων των υπηκόων της ΕΕ, του ΕΟΧ και της Ελβετίας.

Το πρόγραμμα επιτρέπει σε Ιδρυτές και Συνιδρυτές να υποβάλουν αίτηση για άδεια διαμονής 3 ετών, η οποία μπορεί να περιλαμβάνει την άμεση οικογένειά τους.

Επιπλέον, η εταιρεία μπορεί να υποβάλει αίτηση για συνολικά 4 πρόσθετες άδειες, για εσάς έως 3 έτη, για Βασικούς Βασικούς Υπαλλήλους και την άμεση οικογένειά τους.

Οι Ιδρυτές/Συνιδρυτές της Start-up μπορούν να ανανεώσουν τη διαμονή τους για επιπλέον 5 χρόνια μετά τα πρώτα 3 χρόνια και οι Βασικοί Υπάλληλοι μπορούν να ανανεώσουν τη διαμονή τους για άλλα 3 χρόνια.

Οι Ιδρυτές/Συνιδρυτές μπορούν να υποβάλουν αίτηση για μόνιμη διαμονή αφού διαμένουν στη Μάλτα για 5 χρόνια.

Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση σε προσοδοφόρα μη διαλυτικά μέτρα υποστήριξης Επιχειρήσεις Πληροφορικής και Fintech ή ένα Πακέτο υποστήριξης για Έργα Έρευνας και Ανάπτυξης.

Το Start-up Residence Program είναι ένα ελκυστικό σημείο εισόδου σε μια καλά συνδεδεμένη και ευέλικτη οικονομία.

Ορισμένοι εργαζόμενοι μπορεί να πληρούν τις προϋποθέσεις για φορολογικό συντελεστή 15%. Ο φόρος εισοδήματος ορίζεται σε ενιαίο συντελεστή 15% για τα δικαιούχα φυσικά πρόσωπα

Dixcart Management Malta Limited License Number: AKM-DIXC-24

Πρόγραμμα εκκίνησης της Μάλτας

Η μαλτέζικη εταιρεία πρέπει να δραστηριοποιείται στον καινοτόμο ή τεχνολογικό χώρο εκκίνησης. Ένα Επιχειρηματικό Σχέδιο πρέπει να υποβληθεί στη Malta Enterprise για εξέταση και έγκριση προτού εγκριθεί η βίζα διαμονής.

Στην περίπτωση που η εταιρεία της Μάλτας απαιτεί υποστήριξη ή χρηματοδότηση εκκίνησης, η άδεια διαμονής θα εγκριθεί μόνο αφού εγκριθεί η χρηματοδότηση.

Οι βασικές απαιτήσεις είναι: 

 • Μια ενσώματη επένδυση 25,000 € ή ένα καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο τουλάχιστον 25,000 € και στην περίπτωση που υπάρχουν περισσότεροι από 4 συνιδρυτές, πρέπει να τοποθετηθούν επιπλέον 10,000 € ανά επιπλέον συνιδρυτή.
 • Κάθε άτομο που περιλαμβάνεται στην αίτηση πρέπει να διαθέτει αναγνωρισμένη ασφάλιση υγείας.
 • Ο Ιδρυτής ή οι Συνιδρυτές πρέπει να διαθέτουν επαρκείς οικονομικούς πόρους, αποδεικτικά στοιχεία από πρόσφατο τραπεζικό αντίγραφο που να αποδεικνύουν ότι μπορούν να συντηρήσουν τον εαυτό τους και τα εξαρτώμενα μέλη τους, εάν υπάρχουν.
 • Οι βασικοί βασικοί υπάλληλοι πρέπει να έχουν εξειδικευμένες δεξιότητες και δεν πρέπει να κερδίζουν λιγότερα από 30,000 €.

Dixcart Management Malta Limited License Number: AKM-DIXC-24

Πρόγραμμα εκκίνησης της Μάλτας

Όλες οι οντότητες που εμπλέκονται στη Μετοχική Δομή δεν πρέπει να έχουν εγγραφεί παγκοσμίως για περισσότερα από επτά χρόνια, πριν από την υποβολή της αίτησης, προκειμένου να πληρούν τις προϋποθέσεις για αυτό το πρόγραμμα.

Αναμένεται ότι οι επιτυχόντες υποψήφιοι θα διαμένουν στη Μάλτα και θα κάνουν τη Μάλτα τη μόνιμη κατοικία τους και επομένως υπάρχει ελάχιστη απαίτηση παραμονής 183 ημερών ετησίως.

Οι αιτούντες δεν πρέπει να έχουν ποινικό μητρώο ή εκκρεμείς ποινικές διώξεις και δεν πρέπει να αποτελούν πιθανή απειλή για την εθνική ασφάλεια, τη δημόσια τάξη, τη δημόσια υγεία ή το δημόσιο συμφέρον στη Μάλτα.

Δεν πρέπει να έχει προηγουμένως απορριφθεί για καθεστώς διαμονής ή υπηκοότητας στη Μάλτα ή στο εξωτερικό.

Διατίθεται σε υπηκόους τρίτων χωρών, εξαιρουμένων της ΕΕ, του ΕΟΧ και της Ελβετίας είναι επιλέξιμες.

Οι θεωρήσεις βασικών υπαλλήλων μπορούν να ζητηθούν μόνο εάν ένας ή περισσότεροι από τους Ιδρυτές έχουν υποβάλει αίτηση για βίζα.

Dixcart Management Malta Limited License Number: AKM-DIXC-24

 • Oφέλη
 • Οικονομικές/Λοιπές Υποχρεώσεις
 • Πρόσθετα κριτήρια

Πρόγραμμα Μόνιμης Διαμονής στη Μάλτα

Διατίθεται σε κατόχους διαβατηρίων εκτός ΕΕ.

 • Οι επιτυχόντες υποψήφιοι λαμβάνουν αμέσως άδεια παραμονής στη Μάλτα, δίνοντάς τους το δικαίωμα να εγκατασταθούν, να παραμείνουν και να διαμείνουν στη Μάλτα, καθώς και μια κάρτα διαμονής 5 ετών. Η κάρτα ανανεώνεται κάθε 5 χρόνια εάν εξακολουθούν να πληρούνται οι απαιτήσεις του προγράμματος.
 • Ελεύθερη κυκλοφορία εντός της ζώνης Σένγκεν (26 ευρωπαϊκές χώρες)
 • Είναι δυνατό να συμπεριληφθούν έως και 4 γενιές στην εφαρμογή.

Δεν υπάρχει εξέταση γλώσσας για να περάσετε. Τα Αγγλικά είναι επίσημη γλώσσα στη Μάλτα, που σημαίνει ότι όλα τα έγγραφα και οι κυβερνητικές αλληλεπιδράσεις θα είναι στα αγγλικά.

Dixcart Management Malta Limited License Number: AKM-DIXC-24

Πρόγραμμα Μόνιμης Διαμονής στη Μάλτα

Ένα άτομο πρέπει να επιλέξει μεταξύ δύο επενδυτικών επιλογών:

Επιλογή 1: Να νοικιάσετε ένα ακίνητο και να πληρώσετε την πλήρη συνεισφορά

 • Πληρώστε το 40,000 € μη επιστρέψιμο διοικητικό τέλος. ΚΑΙ
 • Ενοικίαση ακινήτου με ελάχιστο ετήσιο ενοίκιο 12,000 € ετησίως (10,000 € εάν το ακίνητο βρίσκεται στο Γκόζο ή στα νότια της Μάλτας). ΚΑΙ
 • Πληρώστε την πλήρη κρατική συνεισφορά ύψους 58,000 ευρώ. ΚΑΙ
 • Κάντε μια δωρεά 2,000 € σε μια τοπική φιλανθρωπική, πολιτιστική, επιστημονική, καλλιτεχνική, αθλητική ΜΚΟ φιλοζωικής που είναι εγγεγραμμένη στον Επίτροπο Εθελοντικών Οργανώσεων.

Επιλογή 2: Αγορά ακινήτου και καταβολή μειωμένης συνεισφοράς:

 • Πληρώστε το μη επιστρέψιμο διοικητικό τέλος των 40,000 ευρώ. ΚΑΙ
 • Αγοράστε ένα ακίνητο με ελάχιστη αξία 350,000 € (300,000 € εάν το ακίνητο βρίσκεται στο Γκόζο ή στα νότια της Μάλτας). ΚΑΙ
 • Πληρώστε τη μειωμένη κρατική συνεισφορά ύψους 28,000 ευρώ. ΚΑΙ
 • Κάντε μια δωρεά 2,000 € σε μια τοπική φιλανθρωπική, πολιτιστική, επιστημονική, καλλιτεχνική, αθλητική ΜΚΟ φιλοζωικής που είναι εγγεγραμμένη στον Επίτροπο Εθελοντικών Οργανώσεων.

Σε μία αίτηση μπορούν να συμπεριληφθούν έως και 4 γενιές: Οι γονείς ή/και οι παππούδες και/ή τα παιδιά (συμπεριλαμβανομένων των παιδιών άνω των 18 ετών, υπό τον όρο ότι είναι εξαρτώμενα και άγαμα) του κύριου αιτούντος ή του συζύγου του κύριου αιτούντος, μπορούν να υποβάλουν αίτηση του προγράμματος, στο στάδιο της αίτησης. Απαιτείται επιπλέον πληρωμή 7,500 ευρώ ανά άτομο.

Dixcart Management Malta Limited License Number: AKM-DIXC-24

Πρόγραμμα Μόνιμης Διαμονής στη Μάλτα

Ανατρέξτε στα Πρόσθετα Κριτήρια, σχετικά με το Πρόγραμμα Μόνιμης Διαμονής της Μάλτας. Επιπλέον, ο αιτών πρέπει:

 • Να είστε υπήκοοι τρίτων χωρών, εκτός ΕΟΧ και μη Ελβετοί.
 • Επί του παρόντος δεν εκμεταλλεύεται κανένα άλλο Πρόγραμμα Κατοικίας της Μάλτας.
 • Δείξτε ότι έχουν κεφαλαιουχικά περιουσιακά στοιχεία τουλάχιστον 500,000 €, εκ των οποίων τουλάχιστον τα 150,000 € πρέπει να είναι χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία.
 • Διαθέτετε ιδιωτική ασφάλιση υγείας για την κάλυψη όλων των κινδύνων σε όλη τη Μάλτα.

Dixcart Management Malta Limited License Number: AKM-DIXC-24

 • Oφέλη
 • Οικονομικές/Λοιπές Υποχρεώσεις
 • Πρόσθετα κριτήρια

Πρόγραμμα Παγκόσμιας Διαμονής στη Μάλτα

Διαθέσιμο σε κατόχους διαβατηρίων εκτός ΕΕ: ​​Το Παγκόσμιο Πρόγραμμα Κατοικίας δικαιούται υπηκόους τρίτων χωρών να αποκτήσετε άδεια διαμονής στη Μάλτα μέσω ελάχιστης επένδυσης σε ακίνητα στη Μάλτα. Τα άτομα που είναι υπήκοοι ΕΕ/ΕΟΧ/Ελβετίας θα πρέπει να το κοιτάξουν Το πρόγραμμα Malta Residence.

οφέλη:

 • Στους αιτούντες χορηγείται ειδικό φορολογικό καθεστώς που περιλαμβάνει:
  • Φόρος 0% επί του εισοδήματος από ξένη πηγή που δεν αποδίδεται στη Μάλτα,
  • Ευεργετικός συντελεστής φόρου 15% επί του εισοδήματος από ξένη πηγή που αποδίδεται στη Μάλτα,
  • Η Μάλτα δεν επιβάλλει φόρο κληρονομιάς, φόρο δώρων ή φόρο περιουσίας.
 • Τα φυσικά πρόσωπα ενδέχεται επίσης να μπορούν να διεκδικήσουν ελάφρυνση διπλής φορολογίας βάσει του καθεστώτος. Αυτό υπόκειται σε ελάχιστο ετήσιο φόρο 15,000 €, μετά την αξίωση οποιασδήποτε ισχύουσας φορολογικής ελάφρυνσης.
 • Χρόνος διαδικασίας εφαρμογής 3-6 μήνες.
 • Απόδειξη άδειας διαμονής της Μάλτας.
 • Ελεύθερη κυκλοφορία εντός της ζώνης Σένγκεν (26 ευρωπαϊκές χώρες).
 • Δεν απαιτείται η διενέργεια γλωσσικού τεστ.
 • Η τεκμηρίωση, οι κυβερνητικές αλληλεπιδράσεις και οι συναντήσεις θα είναι όλα στα αγγλικά.

Dixcart Management Malta Limited License Number: AKM-DIXC-24

Πρόγραμμα Παγκόσμιας Διαμονής στη Μάλτα

Για να πληροί τις προϋποθέσεις για το πρόγραμμα ένα άτομο πρέπει να πληρώνει ετήσιο ελάχιστο φόρο στη Μάλτα 15,000 €.

 • Ένα άτομο πρέπει να αγοράσει ακίνητο με κόστος τουλάχιστον 275,000 € στη Μάλτα (220,000 € εάν το ακίνητο βρίσκεται στο Γκόζο ή στα νότια της Μάλτας), Ή να νοικιάσει ένα ακίνητο για τουλάχιστον 9,600 € ετησίως στη Μάλτα (8,750 € ετησίως εάν το ακίνητο βρίσκεται στο Gozo ή στα νότια της Μάλτας).

Στην αίτηση μπορούν να συμπεριληφθούν εξαρτώμενοι γονείς.

Ένα μη επιστρέψιμο διοικητικό τέλος 6,000 € καταβάλλεται στο Δημόσιο κατόπιν αίτησης. Καταβάλλεται μειωμένο τέλος 5,500 ευρώ εάν το ακίνητο αγοράζεται στη Νότια Μάλτα.

Dixcart Management Malta Limited License Number: AKM-DIXC-24

Πρόγραμμα Παγκόσμιας Διαμονής στη Μάλτα

Ένα άτομο που επωφελείται από αυτό το ειδικό φορολογικό καθεστώς πρέπει να υποβάλλει ετήσια δήλωση φόρου κάθε χρόνο για να αποδείξει ότι έχει πληρώσει τον ελάχιστο φόρο των 15,000 €, καθώς και να περιλαμβάνει τυχόν σημαντικές αλλαγές που επηρεάζουν την καταλληλότητά του για αυτό το πρόγραμμα.

Δεν υπάρχει απαίτηση ελάχιστης παραμονής, αλλά ο αιτών δεν πρέπει να περάσει περισσότερες από 183 ημέρες σε οποιαδήποτε άλλη δικαιοδοσία σε οποιοδήποτε μεμονωμένο ημερολογιακό έτος.

Όλοι οι αιτούντες και κάθε εξαρτώμενο άτομο πρέπει να έχει Παγκόσμια Ασφάλιση Υγείας και να παρέχει αποδεικτικά στοιχεία ότι μπορούν να τη διατηρήσουν για αόριστο χρονικό διάστημα.

Ένας Εξουσιοδοτημένος Εγγεγραμμένος Υποχρεωτικός στη Μάλτα πρέπει να υποβάλει αίτηση στον Επίτροπο Εσωτερικών Προσόδων για λογαριασμό του αιτούντος. Το Dixcart Management Malta είναι εγκεκριμένο υποχρεωτικό.

Το πρόγραμμα δεν είναι ανοιχτό σε άτομα που εμπίπτουν στις ακόλουθες κατηγορίες:

 • Έχει ποινικό μητρώο
 • Υπόκειται σε ποινική έρευνα
 • Αποτελεί δυνητικό κίνδυνο εθνικής ασφάλειας για τη Μάλτα
  Συμμετέχει σε οποιαδήποτε δραστηριότητα που μπορεί να βλάψει τη φήμη της Μάλτας
 • Δεν του έχει χορηγηθεί βίζα σε μια χώρα με την οποία η Μάλτα έχει ρυθμίσεις για το ταξίδι χωρίς βίζα και στη συνέχεια δεν έχει λάβει θεώρηση για τη χώρα που εξέδωσε την άρνηση.

Dixcart Management Malta Limited License Number: AKM-DIXC-24

 • Oφέλη
 • Οικονομικές / Λοιπές Υποχρεώσεις
 • Πρόσθετα κριτήρια

Πρόγραμμα κατοικίας της Μάλτας

Διαθέσιμο στους κατόχους διαβατηρίων ΕΕ/ΕΟΧ: Το Πρόγραμμα κατοικίας της Μάλτας είναι διαθέσιμη για υπηκόους ΕΕ, ΕΟΧ και Ελβετούς, και προσφέρει ειδικό φορολογικό καθεστώς Μάλτας μέσω ελάχιστης επένδυσης σε ακίνητα στη Μάλτα. Τα άτομα που δεν είναι υπήκοοι της ΕΕ/ΕΟΧ/Ελβετίας θα πρέπει να εξετάσουν το Πρόγραμμα Παγκόσμιας Διαμονής στη Μάλτα.

Οι επιτυχόντες υποψήφιοι λαμβάνουν άδεια παραμονής στη Μάλτα.

οφέλη:

 • Στους αιτούντες χορηγείται ειδικό φορολογικό καθεστώς που περιλαμβάνει:
  • Φόρος 0% επί του εισοδήματος από ξένη πηγή που δεν αποδίδεται στη Μάλτα,
  • Ευεργετικός συντελεστής φόρου 15% επί του εισοδήματος από ξένη πηγή που αποδίδεται στη Μάλτα, με ελάχιστο πληρωτέο ποσό φόρου 15,000 € ετησίως (το εισόδημα που προκύπτει στη Μάλτα φορολογείται με κατ' αποκοπή συντελεστή 35%). Αυτό ισχύει για εισοδήματα από τον αιτούντα, τη σύζυγό του και τυχόν εξαρτώμενα πρόσωπα, από κοινού.
  • Η Μάλτα δεν επιβάλλει φόρο κληρονομιάς, φόρο δώρων ή φόρο περιουσίας.
 • Τα φυσικά πρόσωπα ενδέχεται επίσης να μπορούν να διεκδικήσουν ελάφρυνση διπλής φορολογίας βάσει του καθεστώτος. Αυτό υπόκειται σε ελάχιστο ετήσιο φόρο 15,000 €, μετά την αξίωση οποιασδήποτε ισχύουσας φορολογικής ελάφρυνσης.
 • Χρόνος διαδικασίας εφαρμογής 3-6 μήνες.
 • Απόδειξη άδειας διαμονής της Μάλτας.
 • Ελεύθερη κυκλοφορία εντός της ζώνης Σένγκεν (26 ευρωπαϊκές χώρες).
 • Δεν απαιτείται η διενέργεια γλωσσικού τεστ.
 • Η τεκμηρίωση, οι κυβερνητικές αλληλεπιδράσεις και οι συναντήσεις θα είναι όλα στα αγγλικά.
 • Δεν υπάρχουν ελάχιστες απαιτήσεις διαμονής.
 • Δεν υπάρχουν ελάχιστες απαιτήσεις επένδυσης.

Dixcart Management Malta Limited License Number: AKM-DIXC-24

Πρόγραμμα κατοικίας της Μάλτας

Για να πληρούν τις προϋποθέσεις για το πρόγραμμα, οι υποψήφιοι πρέπει να είναι υπήκοοι ΕΑ/ΕΟΧ/Ελβετοί.

 • Ένα άτομο πρέπει να αγοράσει ακίνητο με κόστος τουλάχιστον 275,000 € στη Μάλτα. OR
 • Πληρώστε ένα ελάχιστο ενοίκιο 9,600 € ετησίως στη Μάλτα.

Στην αίτηση μπορούν να συμπεριληφθούν εξαρτώμενοι γονείς.

Ένα εφάπαξ τέλος εγγραφής 6,000 € επιβάλλεται από το κράτος. Οι κάτοχοι άδειας επιτρέπεται επίσης να ασκούν οικονομική δραστηριότητα στη Μάλτα.

Ο αιτών πρέπει να προσκομίσει αποδεικτικά στοιχεία ότι είναι οικονομικά αυτάρκης, καθώς και τυχόν εξαρτώμενα πρόσωπα που το συνοδεύουν.

Dixcart Management Malta Limited License Number: AKM-DIXC-24

Πρόγραμμα κατοικίας της Μάλτας

Ένα άτομο που επωφελείται από αυτό το ειδικό φορολογικό καθεστώς πρέπει να υποβάλλει ετήσια δήλωση φόρου κάθε χρόνο για να αποδείξει ότι έχει πληρώσει τον ελάχιστο φόρο των 15,000 €, καθώς και να περιλαμβάνει τυχόν σημαντικές αλλαγές που επηρεάζουν την καταλληλότητά του για αυτό το πρόγραμμα.

Δεν υπάρχει απαίτηση ελάχιστης παραμονής, αλλά ο αιτών δεν πρέπει να περάσει περισσότερες από 183 ημέρες σε οποιαδήποτε άλλη δικαιοδοσία σε οποιοδήποτε μεμονωμένο ημερολογιακό έτος.

Όλοι οι αιτούντες και κάθε εξαρτώμενο άτομο πρέπει να έχει Παγκόσμια Ασφάλιση Υγείας και να παρέχει αποδεικτικά στοιχεία ότι μπορούν να τη διατηρήσουν για αόριστο χρονικό διάστημα.

Ένας Εξουσιοδοτημένος Εγγεγραμμένος Υποχρεωτικός στη Μάλτα πρέπει να υποβάλει αίτηση στον Επίτροπο Εσωτερικών Προσόδων για λογαριασμό του αιτούντος. Το Dixcart Management Malta είναι εγκεκριμένο υποχρεωτικό.

Το πρόγραμμα δεν είναι ανοιχτό σε άτομα που εμπίπτουν στις ακόλουθες κατηγορίες:

 • Έχει ποινικό μητρώο
 • Υπόκειται σε ποινική έρευνα
 • Αποτελεί δυνητικό κίνδυνο εθνικής ασφάλειας για τη Μάλτα
  Συμμετέχει σε οποιαδήποτε δραστηριότητα που μπορεί να βλάψει τη φήμη της Μάλτας
 • Δεν του έχει χορηγηθεί βίζα σε μια χώρα με την οποία η Μάλτα έχει ρυθμίσεις για το ταξίδι χωρίς βίζα και στη συνέχεια δεν έχει λάβει θεώρηση για τη χώρα που εξέδωσε την άρνηση.

Dixcart Management Malta Limited License Number: AKM-DIXC-24

 • Oφέλη
 • Οικονομικές/Λοιπές Υποχρεώσεις
 • Πρόσθετα κριτήρια

Το πρόγραμμα συνταξιοδότησης της Μάλτας

Διαθέσιμο σε κατόχους διαβατηρίων ΕΕ/ΕΟΧ και εκτός ΕΕ: ​​Το πρόγραμμα συνταξιοδότησης της Μάλτας είναι διαθέσιμο σε υπηκόους ΕΕ και τρίτες χώρες των οποίων η κύρια πηγή εισοδήματος είναι η σύνταξή τους.

οφέλη:

 • Ένας ελκυστικός ενιαίος συντελεστής φόρου 15% επιβάλλεται για μια σύνταξη που καταβάλλεται στη Μάλτα. Το ελάχιστο ποσό καταβλητέου φόρου είναι 7,500 € ετησίως για τον δικαιούχο και 500 € ετησίως για κάθε εξαρτώμενο άτομο.
 • Το εισόδημα που προκύπτει στη Μάλτα φορολογείται με κατ 'αποκοπή συντελεστή 35%.

Dixcart Management Malta Limited License Number: AKM-DIXC-24

Το πρόγραμμα συνταξιοδότησης της Μάλτας

Ένα άτομο πρέπει να κατέχει ή να νοικιάζει ένα ακίνητο στη Μάλτα ως τον κύριο τόπο διαμονής του/της παγκοσμίως. Η ελάχιστη αξία του ακινήτου πρέπει να είναι:

 • Αγορά ακινήτου στη Μάλτα για ελάχιστη αξία 275,000 € (220,000 € εάν το ακίνητο βρίσκεται στο Γκόζο ή στα νότια της Μάλτας), Ή ενοικίαση ακινήτου για τουλάχιστον 9,600 € ετησίως στη Μάλτα (8,750 € ετησίως εάν το ακίνητο βρίσκεται στο Γκόζο ή στα νότια της Μάλτας).

Επιπλέον, τουλάχιστον το 75% του εισοδήματος του ατόμου πρέπει να προέρχεται από σύνταξη, με μέγιστο το 25% να είναι «άλλα εισοδήματα».

Dixcart Management Malta Limited License Number: AKM-DIXC-24

Το πρόγραμμα συνταξιοδότησης της Μάλτας

Αυτό το πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί για να προσελκύει υπηκόους ΕΕ και τρίτες χώρες που δεν εργάζονται και λαμβάνουν σύνταξη.

Ένας υποψήφιος πρέπει να διαμένει στη Μάλτα για τουλάχιστον 90 ημέρες σε κάθε ημερολογιακό έτος, κατά μέσο όρο για οποιαδήποτε περίοδο 5 ετών. Επιπλέον, δεν πρέπει να διαμένει σε καμία άλλη δικαιοδοσία για περισσότερες από 183 ημέρες σε οποιοδήποτε ημερολογιακό έτος.

Όλοι οι αιτούντες και κάθε εξαρτώμενο άτομο πρέπει να έχει Παγκόσμια Ασφάλιση Υγείας και να παρέχει αποδεικτικά στοιχεία ότι μπορούν να τη διατηρήσουν για αόριστο χρονικό διάστημα.

Ένας Εξουσιοδοτημένος Εγγεγραμμένος Υποχρεωτικός στη Μάλτα πρέπει να υποβάλει αίτηση στον Επίτροπο Εσωτερικών Προσόδων για λογαριασμό του αιτούντος. Το Dixcart Management Malta είναι εγκεκριμένο υποχρεωτικό.

Το πρόγραμμα δεν είναι ανοιχτό σε άτομα που εμπίπτουν στις ακόλουθες κατηγορίες:

 • Έχει ποινικό μητρώο
 • Υπόκειται σε ποινική έρευνα
 • Αποτελεί δυνητικό κίνδυνο εθνικής ασφάλειας για τη Μάλτα
  Συμμετέχει σε οποιαδήποτε δραστηριότητα που μπορεί να βλάψει τη φήμη της Μάλτας
 • Δεν του έχει χορηγηθεί βίζα σε μια χώρα με την οποία η Μάλτα έχει ρυθμίσεις για το ταξίδι χωρίς βίζα και στη συνέχεια δεν έχει λάβει θεώρηση για τη χώρα που εξέδωσε την άρνηση.

Dixcart Management Malta Limited License Number: AKM-DIXC-24

 • Oφέλη
 • Οικονομικές/Λοιπές Υποχρεώσεις
 • Πρόσθετα κριτήρια

Πρωτοβουλία βασικών υπαλλήλων της Μάλτας

Διατίθεται σε κατόχους διαβατηρίων εκτός ΕΕ.

Η «Πρωτοβουλία βασικών υπαλλήλων» της Μάλτας ισχύει για διευθυντικά στελέχη και/ή επαγγελματίες υψηλής τεχνικής με σχετικά προσόντα ή επαρκή εμπειρία σε σχέση με μια συγκεκριμένη εργασία.

Οι επιτυχόντες υποψήφιοι λαμβάνουν μια γρήγορη άδεια εργασίας/διαμονής εντός πέντε εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης, η οποία ισχύει για ένα έτος. Αυτό μπορεί να ανανεωθεί για μέγιστη περίοδο τριών ετών.

Dixcart Management Malta Limited License Number: AKM-DIXC-24

Πρωτοβουλία βασικών υπαλλήλων της Μάλτας

Οι αιτούντες πρέπει να προσκομίσουν αποδεικτικά στοιχεία και τις ακόλουθες πληροφορίες στη «Μονάδα Ομογενών» στο «Identity Malta»:

 • Ετήσιος ακαθάριστος μισθός τουλάχιστον 35,000 € ετησίως
 • Επικυρωμένα αντίγραφα των σχετικών προσόντων, ενταλμάτων ή αποδεικτικό κατάλληλης εργασιακής εμπειρίας
 • Δήλωση του εργοδότη ότι ο αιτών διαθέτει τα απαραίτητα διαπιστευτήρια για την εκτέλεση των απαιτούμενων καθηκόντων. Εάν ο αιτών επιθυμεί να απασχοληθεί σε εταιρεία της Μάλτας της οποίας είναι μέτοχος ή τελικός πραγματικός δικαιούχος, πρέπει να έχει πλήρως καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο τουλάχιστον 500,000 € OR πρέπει να έχει πραγματοποιήσει κεφαλαιουχική δαπάνη τουλάχιστον 500,000 € για χρήση από την εταιρεία (μόνο πάγια στοιχεία, δεν πληρούν τα συμβόλαια ενοικίασης).

Η «Πρωτοβουλία βασικών εργαζομένων» επεκτείνεται επίσης σε καινοτόμους που συμμετέχουν σε έργα εκκίνησης, τα οποία έχουν εγκριθεί από τη «Malta Enterprise».

Dixcart Management Malta Limited License Number: AKM-DIXC-24

Πρωτοβουλία βασικών υπαλλήλων της Μάλτας

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν Ιδιωτική Ασφάλιση Υγείας.

Dixcart Management Malta Limited License Number: AKM-DIXC-24

 • Oφέλη
 • Οικονομικές/Λοιπές Υποχρεώσεις
 • Πρόσθετα κριτήρια

Το πρόγραμμα της Μάλτας με υψηλά προσόντα

Διατίθεται σε κατόχους διαβατηρίων ΕΕ/ΕΟΧ και εκτός ΕΕ.

Το πρόγραμμα Highly Qualified Persons είναι διαθέσιμο σε υπηκόους της ΕΕ για πέντε χρόνια και σε υπηκόους τρίτων χωρών για τέσσερα χρόνια.

οφέλη:

 • Ο φόρος εισοδήματος ορίζεται σε κατ 'αποκοπή συντελεστή 15% για τα άτομα που πληρούν τις προϋποθέσεις (αντί να πληρώνουν φόρο εισοδήματος σε αύξουσα κλίμακα με τρέχοντα ανώτατο ανώτατο ποσοστό 35%).
 • Κανένας φόρος δεν καταβάλλεται για εισόδημα που αποκτάται πάνω από 5,000,000 € που σχετίζεται με σύμβαση εργασίας για οποιοδήποτε άτομο.

Dixcart Management Malta Limited License Number: AKM-DIXC-24

Το πρόγραμμα της Μάλτας με υψηλά προσόντα

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε επαγγελματίες με εισοδήματα άνω των 81,457 ευρώ ετησίως και απασχολούνται στη Μάλτα με σύμβαση.

Dixcart Management Malta Limited License Number: AKM-DIXC-24

Το πρόγραμμα της Μάλτας με υψηλά προσόντα

Ο αιτών μπορεί να είναι υπήκοος οποιασδήποτε χώρας.

Όλοι οι αιτούντες και κάθε εξαρτώμενο άτομο πρέπει να έχει Παγκόσμια Ασφάλιση Υγείας και να παρέχει αποδεικτικά στοιχεία ότι μπορούν να τη διατηρήσουν για αόριστο χρονικό διάστημα.

Ένας Εξουσιοδοτημένος Εγγεγραμμένος Υποχρεωτικός στη Μάλτα πρέπει να υποβάλει αίτηση στον Επίτροπο Εσωτερικών Προσόδων για λογαριασμό του αιτούντος. Το Dixcart Management Malta είναι εγκεκριμένο υποχρεωτικό.

Το πρόγραμμα δεν είναι ανοιχτό σε άτομα που εμπίπτουν στις ακόλουθες κατηγορίες:

 • Έχει ποινικό μητρώο
 • Υπόκειται σε ποινική έρευνα
 • Αποτελεί δυνητικό κίνδυνο εθνικής ασφάλειας για τη Μάλτα
  Συμμετέχει σε οποιαδήποτε δραστηριότητα που μπορεί να βλάψει τη φήμη της Μάλτας
 • Δεν του έχει χορηγηθεί βίζα σε μια χώρα με την οποία η Μάλτα έχει ρυθμίσεις για το ταξίδι χωρίς βίζα και στη συνέχεια δεν έχει λάβει θεώρηση για τη χώρα που εξέδωσε την άρνηση.

Dixcart Management Malta Limited License Number: AKM-DIXC-24

 • Oφέλη
 • Οικονομικές/Λοιπές Υποχρεώσεις
 • Πρόσθετα κριτήρια

Μάλτα: Το Πρόγραμμα Ειδικής Απασχόλησης στην Καινοτομία και τη Δημιουργικότητα

Διατίθεται σε κατόχους διαβατηρίων ΕΕ/ΕΟΧ και εκτός ΕΕ.

Ο φόρος εισοδήματος ορίζεται σε κατ 'αποκοπή συντελεστή 15% για τα άτομα που πληρούν τις προϋποθέσεις (αντί να πληρώνουν φόρο εισοδήματος σε αύξουσα κλίμακα με τρέχοντα ανώτατο ανώτατο ποσοστό 35%).

Αυτοί οι κανόνες παρέχουν τη δυνατότητα στα άτομα που εργάζονται στην ανάπτυξη καινοτόμων και δημιουργικών ψηφιακών προϊόντων στη Μάλτα να επιλέξουν το εισόδημα από την εργασία τους να ασκείται στη Μάλτα, με μειωμένο συντελεστή 15%.

Ο φορολογικός συντελεστής 15% εφαρμόζεται για μια συνεχόμενη περίοδο έως και τεσσάρων ετών που αρχίζει από το έτος που προηγείται αμέσως του έτους φορολογίας, κατά το οποίο το πρόσωπο υπόκειται για πρώτη φορά σε φόρο. Αυτό μπορεί να παραταθεί για περίοδο που δεν υπερβαίνει τα πέντε έτη.

Dixcart Management Malta Limited License Number: AKM-DIXC-24

Μάλτα: Το Πρόγραμμα Ειδικής Απασχόλησης στην Καινοτομία και τη Δημιουργικότητα

Το πρόγραμμα στοχεύει σε ορισμένα άτομα που κερδίζουν περισσότερα από 52,000 € ετησίως και εργάζονται στη Μάλτα σε συμβατική βάση:

 • Για να προκριθεί ένας υποψήφιος, το ετήσιο εισόδημά του πρέπει να υπερβαίνει τις 52,000 €. Αυτό δεν περιλαμβάνει την αξία των πρόσθετων παροχών και ισχύει για το εισόδημα που προκύπτει από ένα επιλέξιμο γραφείο.
 • Τα άτομα πρέπει να διαθέτουν σχετικά προσόντα ή επαρκή επαγγελματική πείρα για τουλάχιστον τρία χρόνια, σε ρόλο συγκρίσιμο με αυτόν του Επιλέξιμου Γραφείου.

Κριτήρια καταλληλότητας

 • δεν κατοικούν στη Μάλτα
 • δεν αντλούν εισόδημα από εργασία που υπόκειται σε φόρο και εισπράττεται για εργασία που εκτελείται στη Μάλτα ή για οποιαδήποτε περίοδο που δαπανάται εκτός Μάλτας σε σχέση με τέτοια εργασία ή καθήκοντα
 • προστατεύονται ως εργαζόμενοι σύμφωνα με τη νομοθεσία της Μάλτας
 • αποδεικνύουν κατά τρόπο ικανοποιητικό για την αρμόδια αρχή ότι διαθέτουν επαγγελματικά προσόντα
 • λαμβάνουν σταθερούς και τακτικούς πόρους που επαρκούν για τη συντήρησή τους και τα μέλη της οικογένειάς τους
 • διαμένουν σε καταλύματα που θεωρούνται κανονικά για μια παρόμοια οικογένεια στη Μάλτα και τα οποία πληρούν τα γενικά πρότυπα υγείας και ασφάλειας που ισχύουν στη Μάλτα
 • έχουν στην κατοχή τους έγκυρο ταξιδιωτικό έγγραφο
 • είναι κάτοχοι ασφάλισης ασθενείας

Dixcart Management Malta Limited License Number: AKM-DIXC-24

Μάλτα: Το Πρόγραμμα Ειδικής Απασχόλησης στην Καινοτομία και τη Δημιουργικότητα

Ο αιτών μπορεί να είναι υπήκοος οποιασδήποτε χώρας.

Το πρόγραμμα είναι διαθέσιμο για διαδοχική περίοδο όχι μεγαλύτερη από 3 χρόνια.

Dixcart Management Malta Limited License Number: AKM-DIXC-24

 • Oφέλη
 • Οικονομικές/Λοιπές Υποχρεώσεις
 • Πρόσθετα κριτήρια

Η άδεια διαμονής ψηφιακής νομάδας της Μάλτας

Η Malta Nomad Residence Permit, δίνει τη δυνατότητα σε άτομα τρίτων χωρών να διατηρήσουν την τρέχουσα εργασία τους σε άλλη χώρα, ενώ διαμένουν νόμιμα στη Μάλτα.

Η άδεια μπορεί να είναι για περίοδο μεταξύ 6-12 μηνών. Εάν εκδοθεί άδεια 12 μηνών, τότε το άτομο θα λάβει κάρτα διαμονής που επιτρέπει το ταξίδι χωρίς βίζα σε όλα τα κράτη μέλη Σένγκεν.

Εάν ο αιτών τρίτης χώρας για την άδεια ψηφιακής νομάδας θέλει να μείνει λιγότερο από ένα χρόνο στη Μάλτα, θα λάβει Εθνική Βίζα για τη διάρκεια της διαμονής και όχι κάρτα διαμονής.

Dixcart Management Malta Limited License Number: AKM-DIXC-24

Η άδεια διαμονής ψηφιακής νομάδας της Μάλτας

Οι υποψήφιοι για την Άδεια Διαμονής Nomad πρέπει:

 1. Αποδείξτε ότι μπορούν να λειτουργούν από απόσταση χρησιμοποιώντας τεχνολογίες τηλεπικοινωνιών.
 2. Να είστε υπήκοοι τρίτων χωρών.
 3. Αποδείξτε ότι εργάζονται σε οποιαδήποτε από τις παρακάτω κατηγορίες
 • Εργασία για εργοδότη εγγεγραμμένο σε ξένη χώρα και σύμβαση για την εργασία αυτή, ή
 • Εκτελέστε επιχειρηματικές δραστηριότητες για εταιρεία εγγεγραμμένη σε ξένη χώρα και να είστε εταίρος/μέτοχος της εν λόγω εταιρείας, ή
 • Προσφέρετε ελεύθερες ή συμβουλευτικές υπηρεσίες, κυρίως σε πελάτες των οποίων η μόνιμη εγκατάσταση βρίσκεται σε ξένη χώρα, και έχουν συμβόλαια υποστήριξης για να το επαληθεύσουν.

4. Κερδίστε μηνιαίο εισόδημα 2,700 € μεικτό φόρο. Εάν υπάρχουν επιπλέον μέλη της οικογένειας, θα πρέπει το καθένα να πληροί τις εισοδηματικές απαιτήσεις όπως καθορίζονται από την Πολιτική του Οργανισμού.

Dixcart Management Malta Limited License Number: AKM-DIXC-24

Η άδεια διαμονής ψηφιακής νομάδας της Μάλτας

Επιπλέον, οι αιτούντες πρέπει επίσης:

 • Διαθέστε έγκυρο ταξιδιωτικό έγγραφο.
 • Έχετε ασφάλιση υγείας, η οποία καλύπτει όλους τους κινδύνους στη Μάλτα.
 • Έχετε έγκυρη σύμβαση για ενοικίαση ακινήτου ή αγορά ακινήτου.
 • Περάστε έναν έλεγχο επαλήθευσης παρασκηνίου.

Dixcart Management Malta Limited License Number: AKM-DIXC-24

Κατεβάστε την Πλήρη Λίστα Προγραμμάτων - Οφέλη & Κριτήρια (PDF)


Ζώντας στη Μάλτα

Βρίσκεται στη Μεσόγειο, ακριβώς νότια της Σικελίας, η Μάλτα προσφέρει όλα τα πλεονεκτήματα του να είναι πλήρες μέλος της ΕΕ και τα αγγλικά είναι μία από τις δύο επίσημες γλώσσες της.

Η οικονομία της Μάλτας γνώρισε μεγάλη ανάπτυξη από την ένταξή της στην ΕΕ και η μελλοντική κυβέρνηση ενθαρρύνει ενεργά νέους επιχειρηματικούς τομείς και τεχνολογίες.

Για να γίνει η ζωή ακόμα πιο ευχάριστη, η Μάλτα προσφέρει φορολογικά οφέλη στους ομογενείς και την ελκυστική «βάση εμβασμάτων» της φορολογίας. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με αυτά τα πλεονεκτήματα καθώς και τις τεχνικές λεπτομέρειες, ανατρέξτε στα προγράμματα της Μάλτας παρακάτω ή επικοινωνήστε μαζί μας και μπορούμε να σας βοηθήσουμε να απαντήσουμε στις ερωτήσεις που είναι πραγματικά σημαντικές για εσάς.

Φορολογικά πλεονεκτήματα όταν ζείτε στη Μάλτα

Τα άτομα που δεν κατοικούν στη Μάλτα που ζουν στη Μάλτα μπορούν να επωφεληθούν από τη φορολογική βάση εμβασμάτων. Αυτό σημαίνει ότι φορολογούνται επί του εισοδήματος πηγής της Μάλτας και ορισμένων κερδών που προκύπτουν στη Μάλτα, αλλά δεν φορολογούνται για εισοδήματα από πηγές εκτός της Μάλτας που δεν αποδίδονται στη Μάλτα. Επιπλέον, δεν φορολογούνται για υπεραξίες, ακόμη και αν το εισόδημα αυτό αποσταλεί στη Μάλτα.

Ανάλογα με τις συγκεκριμένες περιστάσεις, ορισμένα άτομα που δεν έχουν την κατοικία τους στη Μάλτα θα πρέπει να πληρώσουν ανώτατο ετήσιο φόρο 5,000 ευρώ.

Η βύνη δεν επιβάλλει φόρο κληρονομιάς, φόρο δώρου ή φόρο περιουσίας.

Διαθέσιμα φορολογικά πλεονεκτήματα σε εταιρείες στη Μάλτα

Τα έσοδα, εκτός από μερίσματα και υπεραξίες, υπόκεινται σε φόρο με τον κανονικό συντελεστή της Μάλτας 35%.

Ωστόσο, κατά την καταβολή μερίσματος, καταβάλλεται στον μέτοχο επιστροφή φόρου μεταξύ 6/7 και 5/7 του φόρου που καταβάλλεται από εταιρεία της Μάλτας. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα καθαρό φορολογικό συντελεστή της Μάλτας μεταξύ 5% και 10%.

Σε περίπτωση που το εν λόγω εισόδημα έχει επωφεληθεί από διπλή φορολογική απαλλαγή ή πίστωση φόρου κατ 'αποκοπήν της Μάλτας, ισχύει επιστροφή των 2/3.

Σχετικά άρθρα

 • Εξερευνώντας τις λύσεις οικογενειακού γραφείου της Μάλτας: Στρατηγικός οδηγός για τη διαχείριση πλούτου πολλών γενεών

 • Παραμένοντας μπροστά από την καμπύλη: Σχέδιο της Μάλτας για περαιτέρω ενίσχυση της προσφοράς χρηματοοικονομικών υπηρεσιών

 • Πρωτοβουλία βασικών εργαζομένων – Άδεια εργασίας ταχείας λειτουργίας στη Μάλτα για εργαζομένους υψηλής εξειδίκευσης εκτός ΕΕ

Εγγραφή

Για να εγγραφείτε για να λαμβάνετε τα τελευταία νέα της Dixcart, επισκεφθείτε τη σελίδα εγγραφής μας.