Όροι και Προϋποθέσεις

Η Dixcart παρέχει επαγγελματική τεχνογνωσία σε άτομα και τις οικογένειές τους για σχεδόν πενήντα χρόνια. Οι επαγγελματικές υπηρεσίες περιλαμβάνουν τη διάρθρωση και τη σύσταση και διαχείριση εταιρειών.

Καλέστε μας +44 (0) 333 122 0000

Στείλτε μας Email privacy@dixcart.com

Όροι και προϋποθέσεις της ιστοσελίδας

Η χρήση της ιστοσελίδας Dixcart International Limited («Dixcart») («ο ιστότοπος») χωρίς να μας ενημερώσετε διαφορετικά, υποδηλώνει ανεπιφύλακτη αποδοχή αυτών των όρων και προϋποθέσεων («οι Όροι»).

Τροποποίηση αυτών των Όρων Χρήσης

Η Dixcart διατηρεί το δικαίωμα να αλλάζει κατά καιρούς τους Όρους.

Δεν υπάρχει παράνομη ή απαγορευμένη χρήση

Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείτε τον Ιστότοπο, ή οποιοδήποτε περιεχόμενο σε αυτόν, για οτιδήποτε παράνομο ή απαγορεύεται από τους Όρους.

Περιορισμός τερματισμού / πρόσβασης

Η Dixcart διατηρεί το δικαίωμα, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, να τερματίσει την πρόσβασή σας στον Ιστότοπο και στις σχετικές υπηρεσίες ή σε οποιοδήποτε τμήμα αυτού ανά πάσα στιγμή, χωρίς προειδοποίηση.

Σύνδεσμοι σε ιστότοπους τρίτων

Ο ιστότοπος μπορεί να περιέχει συνδέσμους προς άλλους ιστότοπους ("Συνδεδεμένοι ιστότοποι"). Το Dixcart δεν παρέχει καμία εγγύηση ως προς το περιεχόμενο των Συνδεδεμένων Ιστοτόπων. Οι Συνδεδεμένοι Ιστότοποι δεν αποτελούν μέρος της Ιστοσελίδας και η Dixcart δεν έχει έλεγχο στο περιεχόμενό τους. Η ύπαρξη Συνδεδεμένης Ιστοσελίδας στον Ιστότοπο δεν λειτουργεί ως επικύρωση οποιουδήποτε είδους ως προς τον ίδιο τον Συνδεδεμένο Ιστότοπο ούτε ως δημιουργό του Συνδεδεμένου Δικτυακού Τόπου.

Απορρήτου και cookies

Το Dixcart δεν συλλαμβάνει και δεν αποθηκεύει προσωπικές πληροφορίες σχετικά με άτομα που έχουν πρόσβαση στον Ιστότοπο, εκτός από την περίπτωση εκούσιας αποκάλυψης. Η Dixcart θα χρησιμοποιήσει τα προσωπικά σας στοιχεία όπως ορίζονται στη Δήλωση απορρήτου (Μάρκετινγκ).

Ο Ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να σας διακρίνει από άλλους χρήστες του Ιστότοπου. Αυτό βοηθά το Dixcart να σας παρέχει τη βέλτιστη εμπειρία κατά την περιήγησή σας στον Ιστότοπο και επιτρέπει επίσης στο Dixcart να βελτιώσει τον ιστότοπό του. Για λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τα cookie που χρησιμοποιεί η Dixcart, τους σκοπούς για τους οποίους τα χρησιμοποιεί η Dixcart και πώς υπονοείται η συγκατάθεσή σας, ανατρέξτε στην παρακάτω Πολιτική Cookie.

Αποποίηση ευθυνών

Οι πληροφορίες που περιέχονται στον Ιστότοπο προορίζονται μόνο για γενικούς σκοπούς πληροφόρησης. Η Dixcart δεν προβαίνει σε καμία δήλωση ή εγγύηση οποιουδήποτε είδους, ρητή ή σιωπηρή, σχετικά με την πληρότητα, ακρίβεια, αξιοπιστία, καταλληλότητα ή διαθεσιμότητα σε σχέση με τον Ιστότοπο ή τις πληροφορίες, προϊόντα ή υπηρεσίες που περιέχονται στον Ιστότοπο για οποιονδήποτε σκοπό. Συνεπώς, οποιαδήποτε εμπιστοσύνη που παρέχετε σε τέτοιες πληροφορίες είναι αυστηρά με δική σας ευθύνη. Θα πρέπει να ζητηθούν επαγγελματικές συμβουλές πριν από οποιαδήποτε εξάρτηση.

Σε καμία περίπτωση η Dixcart δεν θα είναι υπεύθυνη για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία, συμπεριλαμβανομένης, χωρίς περιορισμό, έμμεσης ή επακόλουθης απώλειας ή ζημίας που προκύπτει ή σχετίζεται με τη χρήση του Ιστότοπου.

General

Στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο, οι Όροι και η χρήση της Ιστοσελίδας διέπονται από τους Νόμους της Αγγλίας και της Ουαλίας. Η χρήση της Ιστοσελίδας είναι μη εξουσιοδοτημένη σε οποιαδήποτε δικαιοδοσία που δεν επηρεάζει όλες τις διατάξεις των Όρων, συμπεριλαμβανομένης, χωρίς περιορισμό, αυτής της παραγράφου. Δεν υπάρχει κοινοπραξία, συνεργασία, σχέση εργασίας ή αντιπροσωπεία μεταξύ εσάς και της Dixcart ως αποτέλεσμα των Όρων ή της χρήσης του Ιστότοπου.

Σημειώσεις πνευματικών δικαιωμάτων και εμπορικών σημάτων:

Όλα τα περιεχόμενα του Ιστότοπου είναι: © Copyright 2018 Dixcart. Ολα τα δικαιώματα διατηρούνται.

Εμπορικά σήματα

Τα ονόματα των πραγματικών εταιρειών και προϊόντων που αναφέρονται εδώ ενδέχεται να είναι εμπορικά σήματα των αντίστοιχων κατόχων τους. Τα δικαιώματα που δεν παραχωρούνται ρητά στο παρόν διατηρούνται.

© 2018 Dixcart International Limited. Ολα τα δικαιώματα διατηρούνται.

Dixcart International Limited. Εγγεγραμμένος στην Αγγλία και την Ουαλία με Αριθμό Εταιρείας: 06227355. Γραφείο: Dixcart House, Addlestone Road, Bourne Business Park, Addlestone, Surrey, KT15 2LE. Αριθμός Μητρώου ΦΠΑ: GB 652 720840 Dixcart International Limited είναι εξουσιοδοτημένη και ρυθμιζόμενη από το Ινστιτούτο Ορκωτών Λογιστών στην Αγγλία και την Ουαλία (ICAEW).