ข้อกำหนดและเงื่อนไข

Dixcart ให้บริการความเชี่ยวชาญระดับมืออาชีพแก่บุคคลและครอบครัวมาเกือบห้าสิบปี บริการระดับมืออาชีพรวมถึงการจัดโครงสร้างและการจัดตั้งและการจัดการของบริษัทต่างๆ

โทรหาเรา +44 (0)333 122 0000

อีเมล์หาเรา Privacy@dixcart.com

และเงื่อนไขเว็บไซต์

การใช้เว็บไซต์ Dixcart International Limited (“Dixcart”) ของคุณ (“เว็บไซต์”) โดยไม่แจ้งให้เราทราบเป็นอย่างอื่น แสดงว่าคุณยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้อย่างไม่มีเงื่อนไข (“ข้อกำหนด”)

การแก้ไขข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้

Dixcart ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดเป็นครั้งคราว

ไม่มีการใช้ที่ผิดกฎหมายหรือต้องห้าม

คุณไม่สามารถใช้เว็บไซต์หรือเนื้อหาใด ๆ ในเว็บไซต์นี้เพื่อสิ่งผิดกฎหมายหรือต้องห้ามตามข้อกำหนด

ข้อจำกัดการยกเลิก / การเข้าถึง

Dixcart ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเข้าถึงเว็บไซต์และบริการที่เกี่ยวข้องหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของเว็บไซต์ได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

การเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม

เว็บไซต์อาจมีลิงค์ไปยังเว็บไซต์อื่น (“เว็บไซต์ที่เชื่อมโยง”) Dixcart ไม่รับประกันเนื้อหาของเว็บไซต์ที่เชื่อมโยง ไซต์ที่เชื่อมโยงไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของเว็บไซต์ และ Dixcart ไม่มีอำนาจควบคุมเนื้อหาของตน การมีอยู่ของไซต์ที่เชื่อมโยงบนเว็บไซต์ไม่ได้ทำหน้าที่เป็นการรับรองใด ๆ ต่อไซต์ที่เชื่อมโยงเองหรือผู้สร้างไซต์ที่เชื่อมโยง

ความเป็นส่วนตัวและคุกกี้

Dixcart ไม่ได้รวบรวมและจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ เกี่ยวกับบุคคลที่เข้าถึงเว็บไซต์ ยกเว้นในกรณีของการเปิดเผยโดยสมัครใจ Dixcart จะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามที่กำหนดไว้ในประกาศความเป็นส่วนตัว (การตลาด) ของเรา

เว็บไซต์ใช้คุกกี้เพื่อแยกแยะคุณจากผู้ใช้รายอื่นของเว็บไซต์ ซึ่งจะช่วยให้ Dixcart มอบประสบการณ์ที่ดีที่สุดแก่คุณเมื่อคุณเรียกดูเว็บไซต์ และยังช่วยให้ Dixcart ปรับปรุงเว็บไซต์ได้อีกด้วย สำหรับข้อมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับคุกกี้ที่ใช้โดย Dixcart วัตถุประสงค์ที่ Dixcart ใช้คุกกี้เหล่านี้และวิธีการที่ได้รับความยินยอมจากคุณ โปรดดูนโยบายคุกกี้ของเราด้านล่าง

การปฏิเสธความรับผิดชอบ

ข้อมูลที่มีอยู่ในเว็บไซต์มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้น Dixcart ไม่รับรองหรือรับประกันใดๆ ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย เกี่ยวกับความสมบูรณ์ ความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือ ความเหมาะสม หรือความพร้อมในการใช้งานที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์หรือข้อมูล ผลิตภัณฑ์ หรือบริการที่มีอยู่บนเว็บไซต์เพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ ดังนั้นการที่คุณไว้วางใจข้อมูลดังกล่าวจึงเป็นความเสี่ยงของคุณเอง ควรขอคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญก่อนที่จะพึ่งพา

ไม่ว่าในกรณีใด Dixcart จะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความเสียหายใด ๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการสูญเสียหรือความเสียหายทางอ้อมหรือเป็นผลสืบเนื่องที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับการใช้เว็บไซต์

General

ในขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาต ข้อกำหนดและการใช้งานเว็บไซต์ของคุณอยู่ภายใต้กฎหมายของอังกฤษและเวลส์ การใช้เว็บไซต์ไม่ได้รับอนุญาตในเขตอำนาจศาลใด ๆ ที่ไม่มีผลต่อข้อกำหนดทั้งหมดของข้อกำหนด ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงย่อหน้านี้ ไม่มีความสัมพันธ์ร่วมทุน หุ้นส่วน การจ้างงาน หรือตัวแทนระหว่างคุณและ Dixcart อันเป็นผลมาจากข้อกำหนดหรือการใช้เว็บไซต์

ประกาศเกี่ยวกับลิขสิทธิ์และเครื่องหมายการค้า:

เนื้อหาทั้งหมดของเว็บไซต์คือ: © Copyright 2018 Dixcart. สงวนลิขสิทธิ์.

เครื่องหมายการค้า

ชื่อบริษัทและผลิตภัณฑ์จริงที่กล่าวถึงในที่นี้อาจเป็นเครื่องหมายการค้าของเจ้าของที่เกี่ยวข้อง สิทธิใดที่มิได้อนุญาตโดยชัดแจ้งนี้จะถูกสงวนไว้.

© 2018 Dixcart International Limited. สงวนลิขสิทธิ์.

บริษัท ดิ๊กซ์คาร์ท อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด จดทะเบียนในอังกฤษและเวลส์ด้วยหมายเลขบริษัท: 06227355 สำนักงานจดทะเบียน: Dixcart House, Addlestone Road, Bourne Business Park, Addlestone, Surrey, KT15 2LE หมายเลขทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม: GB 652 720840 Dixcart International Limited ได้รับอนุญาตและควบคุมโดยสถาบันนักบัญชีชาร์เตอร์ในอังกฤษและเวลส์ (ICAEW)